REGULAMIN SKLEPU


§ 1 Postanowienia ogólne

1. Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy działający pod adresem www.milemon.pl (zwany dalej Sklepem) jest: Monika Prymas milemon.pl, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP 766-190-39-26, REGON: 383074504

2. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

3. Nabywcą towarów, oferowanych w Sklepie jest pełnoletnia osoba fizyczna lub firma, zwana dalej Klientem.

4. Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

5. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową www.milemon.pl.

6. Kontakt ze Sklepem możliwy jest pod telefonem +48695918530 od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-16:00, oraz pod adresem poczty elektronicznej pracownia@milemon.pl

7. Zdjęcia i wizerunki wyrobów prezentowane w Sklepie mogą nieznacznie różnić się od wyglądu rzeczywistego.


§ 2 Oferta

1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie milemon.pl są fabrycznie nowe i wolne od wad.

2. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych milemon.pl są cenami brutto.

3. Informacje o produktach znajdujące się na stronach internetowych sklepu milemon.pl, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, są jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

4. Ceną wiążącą jest cena podana w Sklepie przy danym towarze w chwili składania zamówienia. Sklep internetowy milemon.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie, zamykania kolekcji oraz wprowadzania nowych produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, mediach społecznościowych oraz do wprowadzania w nich zmian.

5. Warunkiem zrealizowania zamówienia jest dostępność towaru w magazynie Sklepu internetowego. W przypadku niedostępności części lub wszystkich towarów składających się na zamówienie Klient jest informowany o tym drogą mailową lub telefonicznie i proszony o podjęcie decyzji w sprawie dalszej realizacji (anulowanie zamówienia, zrealizowanie bez brakujących towarów, dłuższe oczekiwanie na realizację, wybór innego produktu na miejsce brakującego). Jeśli zapłata za towar nastąpiła z góry, Sklep internetowy milemon.pl zwróci Klientowi należność za towar niezwłocznie po anulowaniu zamówienia.

6. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówionych towarów następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

7. Produkty oferowane w sklepie posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski.

§ 3 Złożenie zamówienia

1. Warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia.

2. Zamówienie może zostać złożone przez stronę www.milemon.pl oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem pracownia@milemon.pl

3. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Dodatkowo pracownik Sklepu może kontaktować się z Klientem telefonicznie lub mailowo w celu potwierdzenia zamówienia.

4. Zamówienie zostaje przekazane do realizacji w ciągu 3-5 dni roboczych od daty zaksięgowania pieniędzy za towar na koncie bankowym Sklepu.

5. Nieopłacone zamówienia (przy wyborze płatności przelewem bankowym) zostają anulowane po 7 dniach od daty złożenia zamówienia przez Klienta.§ 4 Płatności


1. Ceny towarów nie uwzględniają kosztów usługi przesyłki. Koszt usługi transportu pokrywa Klient.

2. Dane do przelewu: Monika Prymas milemon.pl ul. Czarnieckiego 6/101 61-538 Poznań

nr konta bankowego: 03 1020 4027 0000 1002 1530 8140

3. Dostępne formy płatności:

• przelew bankowy

• płatność przy odbiorze§ 5 Realizacja i wysyłka zamówienia


1. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Sklepu.

2. Zamówione towary są doręczane w zależności od wybranego sposobu wysyłki:

• Firma Kurierska DPD: Koszt 14,00 zł brutto (dotyczy wysyłek krajowych) lub 17,00 zł (płatność przy odbiorze - dotyczy zakupów do kwoty 250 zł, dotyczy wysyłek krajowych)

3. Zamówienie będzie dostarczane na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Sklep internetowy milemon.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z podania błędnego lub niedokładnego adresu dostawcy.

4. Klient udziela Sklepowi pełnomocnictwa szczegółowego do zawarcia umowy w jego imieniu pomiędzy Sklepem z wybraną firmą kurierską, dotyczącej wysyłki zakupionego towaru przez Klienta.

5. Zmiany w wysyłce, rezygnacja z zamówienia możliwe są poprzez kontakt ze Sklepem pod adresem pracownia@milemon.pl.

6. Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane. Nie wyłącza to prawa do odstąpienia od umowy opisanego w Par. 6 Regulaminu.

7. W przypadku nieodebrania przesyłki przez klienta mimo prób dostarczenia jej przez firmę kurierską kosztami przesyłki zwrotnej do Nadawcy zostanie obciążony klient.

8. Do każdego zamówienia Sklep wystawia dowód zakupu (paragon). Istnieje także możliwość wystawienia faktury na życzenie Klienta (UWAGA! Firma zwolniona przedmiotowo i podmiotowo z VAT)§6 Odstąpienie od umowy


1. Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie

na piśmie w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru. W razie odstąpienia przez Klienta od umowy, umowa

sprzedaży jest uważana za niezawartą, a wzajemne świadczenia Klienta i Sklepu podlegają zwrotowi.

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy (formularz zwrotu), dowód zakupu oraz zwracany towar należy wysłać na adres: milemon.pl Monika Prymas ul. Grunwaldzka 19b 62-110 Damasławek

3. Jednocześnie prosimy o powiadomienie Sklepu o zamiarze zwrotu towaru za pośrednictwem e-mail:

pracownia@milemon.pl

4. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru

w stanie niezmienionym, tj. nie może nosić śladów użytkowania.

5. Sprzedający zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania

oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu do umowy sprzedaży zwrócić Konsumentowi dokonane przez niego płatności. Klient jest zobowiązany do potwierdzenia danych wymaganych do zwrotu płatności.

6. Sprzedający nie ponosi kosztów zwrotu Towaru przez Konsumenta do Sklepu.

7. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje gdy towar został wykonany wg zamówienia indywidualnego, zgodnie ze wskazówkami kupującego (art. 38 Ustawy o Prawach Konsumenta)

8. Sprzedający nie ponosi kosztów zwrotu Towaru przez Konsumenta do Sklepu.

9. Koszt wysyłki towaru do Sklepu ponosi Klient.§ 7 Reklamacje


1. Sklep dokłada wszelkich starań, aby oferowany towar był wolny od wad oraz pełnowartościowy. Jednakże, gdyby pomimo starań towar posiadał wady fizyczne lub prawne w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego bądź był niezgodny z umową, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

2. W przypadku wadliwości zamówionego towaru, Sklep odpowiada z tytułu rękojmi za wadę fizyczną towaru, o ile została ona stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi będącemu konsumentem.

3. Klient będący przedsiębiorcą utraci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeśli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił Sklepu o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeśli nie zawiadomił Sklepu niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

4. Zgłoszenie reklamacji oraz reklamowany towar należy wysłać na adres: milemon.pl Monika Prymas ul. Grunwaldzka 19b 62-110 Damasławek wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji. W zgłoszeniu należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienie nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sklep.

5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sklep internetowy www.milemon.pl wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) w ciągu 14 dni od otrzymania reklamacji, a gdy okaże się to niemożliwe (np. wyczerpany nakład), zwróci Klientowi pełną kwotę we wskazany przez niego sposób, np. na podany przez Klienta numer rachunku bankowego. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany Klientowi wraz z uzasadnieniem niezasadności reklamacji.

6. Różnice pomiędzy wizualizacją towaru dostępnego w Sklepie Internetowym milemon.pl wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru w Sklepie Internetowym milemon.pl.§ 8 Dane osobowe


1. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak brak zgody uniemożliwia wykonanie umowy i realizację zamówienia przez Sklep internetowy milemon.pl.

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. Nr 101 poz. 926 z poźn. zm) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

3. Zgodnie z w/w ustawą, Klient ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, jak również żądania ich usunięcia.

4. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.§ 9 Postanowienia końcowe


1. Obecność towaru na stronach Sklepu Internetowego milemon.pl oznacza dostępność towarową, jednak

w niektórych przypadkach nie oznacza natychmiastowej możliwości realizacji zamówienia.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne przepisy prawa polskiego.

3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości przesłanej na wskazany przez Klienta adres e-mail, co może być spowodowane blokowaniem lub usuwaniem wiadomości przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta lub blokowaniem przez administratorów serwerów pocztowych.

4. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.

5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10.04.2017 r. (aktualizacja 01.05 2019r)